Mjesto dobrih putovanja
 

Za sve informacije o uslovima poslovnog korišćenja Autobuske Stanice Podgorica, molimo kontaktirajte menadžera Autobuske stanice: busterminal.menager@t-com.me. Telefon 020 625 627, 621 287, faks 601 998.

Više informacija o pravima i obavezama ASP i korisnika usluga možete naći u Pravilniku o pravima i obavezama AD“Intours“ Podgorica – Autobuska stanica i korisnika usluga Autobuske stanice u Podgorici.

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Russian

 

AUTOBUSKA STANICA PODGORICA

Trg Golootočkih žrtava 1, MNE 81000 Podgorica
Tel: (+382 20) 620 430
info@intours.me, www.busterminal.me